Skuteczna ochrona powietrza dzięki dopalaczom termicznym

Ekologia stała rozpowszechniona w społeczeństwie. Począwszy od gospodarstwa domowego aż po największe fabryki, każdy stara się prowadzić działania przyjazne dla środowiska. Głównym wyznacznikiem dbania o środowisko jest czyste powietrze.

Wykorzystanie wydajnych dopalaczy termicznych w przemyśle!

Jest to urządzenie, które metodą termiczną utylizuje gazy przed ich wpływem do atmosfery. Dzięki temu można zniwelować emisję lotnych związków organicznych, co pozwala zadbać o ekosystem. Stosowane wydajne dopalacze termiczne mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Zanieczyszczenia są to związki zawierające:węgiel, tlen, wodór są bardzo niebezpieczne dla środowiska. W technologii z wykorzystaniem dopalaczy termicznych gazy są utleniane w komorze przy pomocy wysokiej temperatury.

Pracują przy temperaturze 700-850 stopni Celsjusza, są automatycznie sterowane. Spalenie termiczne pozwala na osiągnięcie wysokiego ograniczenia emisji substancji szkodliwych, przy czym koszty są relatywnie niskie. Główne zastosowanie termicznych dopalaczy odbywa się w przemyśle petrochemicznym, papierniczym, meblarskim, chemicznym. Lotne związki organiczne pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarzają smog, ozon atmosferyczny, dlatego ważna jest ich neutralizacja. Przykładem procesów z wykorzystaniem takich dopalaczy są: nakładanie kleju, wytwarzanie produktów farmaceutycznych, drukarstwo, rafinacja olejów, produkcja obuwia. Na rynku jest dostępny duży wybór urządzeń dostosowanych wielkości przepływu gazów, ilości stężenia. Maszyny wykonane są ze starannie dobranych podzespołów, specjalnie dedykowane oprogramowania.

Metodą najprostszą i najbezpieczniejszą oczyszczania gazów z lotnych związków organicznych jest utlenianie w komorze. Wykorzystanie tej techniki pozwala na możliwość nieprzerwanej kontroli emisji.