Kim jest rolnik i kto może nim zostać?

Założenie gospodarstwa rolnego to proces bardziej skomplikowany, niż pozornie mogłoby się wydawać. Aby zostać rolnikiem, trzeba więc spełnić kilka podstawowych warunków.

Przede wszystkim należy:

  • posiadać wykształcenie rolnicze, co najmniej na poziomie zawodowym;
  • odbyć staż w gospodarstwie rolnym (nie krótszy, niż 3 lata);
  • uzyskać odpowiedni dokument poświadczający wcześniejszą pracę w sektorze rolniczym zgodnym z działalnością, którą teraz chcemy rozpocząć.

Jeśli więc interesuje nas inwestycja w grunty rolne, to musimy brać pod uwagę te elementy. Dodatkowo problemem może być też samo nabycie ziemi pod gospodarstwo rolne. Zgodnie bowiem z obowiązującą ustawą z 2016 roku, ziemię rolną mogą kupić wyłącznie rolnicy. Nie oznacza to oczywiście, że pozostałe osoby nie mają takiej możliwości.

Jeśli jednak kupno ziemi rolnej chce zrealizować nie-rolnik, to musi uzyskać stosowną zgodę wydaną przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Sama ziemia to jednak nie wszystko, gdyż do założenia gospodarstwa rolnego trzeba posiadać jeszcze odpowiednie środki finansowe.

Różnego rodzaju kredyty i leasingi dla rolników mogą być przeznaczane na realizację wszelkich celów związanych z działalnością w tym:

  • zakup ziemi;
  • kupno maszyn rolniczych;
  • ogólne inwestycje na rozwój gospodarstwa rolnego.

A kim jest rolnik? Jaka jest definicja tego pojęcia? Otóż rolnik to pełnoletnia osoba fizyczna, która stale zamieszkuje i prowadzi działalność rolniczą na terenie rzeczypospolitej Polskiej. Rolnikiem można również nazwać kogoś, kto przeznaczył swoje grunty do zalesienia. Warto również dodać, że każdy rolnik musi odprowadzać odpowiednie ubezpieczenia społeczne do KRUS. Oczywiście ponadto warto również zastanowić się nad wykupieniem dobrowolnej polisy u ubezpieczycieli, której posiadanie może okazać się bezcenne w sytuacjach kryzysowych.

A czym jest działalność rolnicza? Otóż jest to działalność roślinna, zwierzęca lub ogrodnicza, w tym także pszczelarska, sadownicza i rybna. Często z tym pojęciem wiąże się też termin gospodarstwa rodzinnego, które zawiera w sobie od 1 do 300 ha użytków rolnych. A kto może posiadać takie gospodarstwo rodzinne?

Otóż może to być:

  • właściciel;
  • dzierżawca;
  • użytkownik mający do niego prawo na podstawie oddzielnych decyzji.